Tannkjøtts-/tannsteinsbehandling

Tannkjøttsykdommer

Tannkjøttsykdommer kan deles i to hovedgrupper: gingivitt og periodontitt.

Gingivitt er betennelse overfladisk i tannkjøttet kan utvikles til periodontitt, dersom den får stå ubehandlet.   

Periodontitt er betennelse i tannfestet, kan gi tannløsning dersom den får stå ubehandlet.

Begge typer betennelser krever tiltak som innebærer forandring av rutiner. Disse betennelsene kan ikke behandles uten at det blir utført en viss egeninnsats i form av gode daglige pusserutiner, bruk av tanntråd/tannstikker/interdentale børster og kostholds rutiner. Faktorer som bidrar i sykdomsforløpet er arv, røyking, diabetes og stress. Men det kreves også en innsats av din tannlege/tannpleier i form av informasjon, motivasjon og oppfølging med nødvendig behandling.

Tannstein

Tannstein er forkalket bakteriebelegg og består av kalkstoffer som vi har i spyttet.
Det er derfor vanlig å få tannstein i underkjevens fronttenner og ved 6-års jeksler i overkjeven, siden utførselsgangene til spyttet finnes her. Men man kan også få tannstein ved andre tenner. Det er viktig å få fjernet tannstein, fordi det kan føre til:

  • Tannkjøttsbetennelse
  • Tannløsning
  • Dårlig ånde
  • Misfargende tenner.